Aanbestedingsrecht en arbeidsrecht: een prikkelende relatie, te verschijnen als e-book in december 2022

De dienstenrichtlijn en het aanbestindgsrecht: het spanningsveld in diverse rechtsgebieden, Tijdschrift Aanbestedingsrecht en staatssteun, 1 februari 2021

¿Viola la UE la legislación sobre contratación pública en su política de migración exterior? Spijkerboer, T. P. & Steyger, E., 7 Apr 2020

De Dienstenrichtlijn en het aanbestedingsrecht, Tendernieuwsbrief. 2019, 3, p. 3-3. Schadevergoeding na onrechtmatig besluit nu inburgeringsexamen alsnog is behaald: oorzakelijk verband ontbreekt, Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, 2019

European External Migration Funds and Public Procurement Law (met T.P. Spijkerboer), European papers, 2019 4, 2, p. 493-521 29 p.

De reikwijdte van de Dienstenrichtlijn: het arrest Amersfoort en Visser, Nederlands tijdschrift voor Europees Recht, 2018. 34, 5/6, p. 183-190 8 p

Overheid, bestuursorgaan en aanbestedende dienst onder de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen, Tijdschrift voor aanbestedingsrecht 2017, 14, p. 138-146 9 p.

Vrij verkeer en mededinging: openbaar gezag, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2015, p. 212-220.

Met J. Struiksma en M. R. Botman, Vestiging van detailhandel: de toepassing van de verdragsvrijheden van het VWEU en de toepassing van de Dienstenrichtlijn, rapport voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gepubliceerd in 2015.

Steyger, E. (2015). Het zorgstelsel in Europees perspectief. In Op weg naar 10 jaar nieuw zorgstelsel (pp. 31-66). Den Haag: Sdu.

Steyger, E. (2014). Aanbestedingswet 2012 en de Europese richtlijnen: hand in hand? Ars aequi, 63(06), 430-437.
Vrij verkeer en mededinging: de interne situatie, Sociaal economische wetgeving (SEW) 2014, p. 66-74

Europees sociaal publiekrecht en Nederlands sociaal recht: publieke eisen aan private verhoudingen in Het publieke van het privaatrecht: Hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt, (red. O.O. Cherednychenko, C.E.C. Jansen, A.R. Neerhof en F.M. J. Verstijlen), 2013.

Vrij verkeer en mededinging: toenadering van privaat- en publiekrecht, Nederlands Juristenblad 2012, p. 2114-2121.