Elies Steyger
Em Hoogleraar en Legal Counsel

Europees bestuursrecht is het rechtsgebied waar het recht van de Europese Unie het nationale recht beïnvloedt. Op het moment dat het Europese recht van toepassing is kan dat betekenen dat het nationale recht buiten toepassing moet blijven of zodanig moet worden toegepast dat het in overeenstemming is met het Unierecht. Dit komt omdat het Unierecht van hogere orden is dan het Nederlandse recht.


Hoewel dit abstract lijkt komen Nederlandse burgers vaker dan zij denken in aanraking met het Europese recht. Dat kan gebeuren wanneer zij een vergunning aanvragen en opeens geconfronteerd worden met Europese eisen op het gebied van milieurecht of vrij dienstenverkeer. Ook kunnen zij te maken krijgen met Europees mededingingsrecht als zij willen samenwerken met andere ondernemingen, of Europees staatssteunrecht, wanneer zij een subsidie of een belastingvoordeel krijgen van de overheid. Ook het aanbestedingsrecht, hoewel een privaatrechtelijk ingevuld gebied kan Europees bestuursrechtelijke kantjes hebben, als het gaat om de kwalificatie van een organisatie als aanbestedende dienst, of de wijze van besluitvorming binnen aanbestedende diensten.


Op deze terreinen is Elies Steyger bij uitstek specialist.