Prof. mr. E.(Elies) Steyger is em.hoogleraar Europees bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en voormalig advocaat In de advocatuur is zij begonnen bij Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn en voorts Bird & Bird in Den Haag en Holla advocaten in ´s-Hertogenbosch.Voordat zij de advocatuur in ging heeft zij als senior wetgevingsjurist gewerkt bij de ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Cultuur en (toen nog) Economische Zaken.

Elies houdt zich bezig met Europees recht in ruime zin (mededinging, staatssteun, vrij verkeer van goederen personen diensten en kapitaal, aanbestedingsrecht) in combinatie met Nederlands bestuursrecht. Deze praktijk omvat zaken op het gebied van gereguleerde markten zoals de gezondheidszorg, openbaar vervoer, afvalverwerking, maar ook procedures op het gebied van het vrij verkeer van personen en diensten (waaronder aanbestedingen) in de Europese Unie en op het gebied van de bescherming van grondrechten.

Zij adviseert aan overheden in ruime mate op het gebied van aanbesteding en staatssteun in relatie tot onder meer vastgoedaangelegenheden, PPS, sociale aangelegenheden (WMO, WSW-bedrijven), vervoer en het vestigen van exclusieve rechten en de toepassing van de Dienstenrichtlijn. Zij heeft zowel voor als tegen de overheid geprocedeerd.

Elies is van 2001 tot 2023 als hoogleraar Europees bestuursrecht verbonden geweest aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Haar werkzaamheden daar omvatten zowel regulier als post-academisch onderwijs en onderzoek op een aantal van de bovengenoemde gebieden. Zij heeft op vele gebieden gepubliceerd, waaronder met name op het gebied van ondernemingen die diensten van algemeen economisch belang verrichten, waaronder pensioenfondsen. Tevens is zij betrokken geweest bij de begeleiding van diverse proefschriften op dit terrein. Dit onderzoek sluit in hoge mate aan op haar juridische adviespraktijk. Elies heeft in ruime mate gepubliceerd op Europeesrechtelijk gebied.